Prijevod

Ulaganje u poslovne zone

Zašto ulagati i razvijati svoje poslovanje u Belom Manastiru:

Prednosti lokalne sredine:

- Odlična prometna povezanost sa čitavom Europom i centralni geografski smještaj između 4 NAJVEĆA GRADA U REGIJI:

Zagreb – 299 km

Budimpešta – 234 km

Beograd– 264 km

Sarajevo – 322 km

- Direktne olakšice i povlastice za investitore

- Razvijeno poduzetništvo – postojeća mreža malih i srednjih poduzetnika kao i velikih izvoznika

- Kvalitetna sirovinska baza

- Kvalitetan ljudski potencijal – raspoloživa radna snaga za radno intezivne djelatnosti

- Ulaganje u obrazovanje kadrova – srednjoškolski centri s dugogodišnjom tradicijom i gradski program stipendiranja studenata deficitarnih struka i zanimanja

Prednosti za investitore koji ulažu u gradske projekte:

- Slobodne lokacije u neposrednoj blizini gradskog centra

- Mogućnost ulaganja u projekte različitih namjena (poslovna zona, stambena zona, sportsko-rekreacijska zona, turizam i dr.)

- Pomoć u pripremi i apliciranju projekata financiranih sredstvima EU i nadležnih ministarstava

- Pomoć u rješavanju imovinsko pravnih odnosa

- Pomoć kod izrade dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola (građevinska, registracija trgovačkog društva ili obrta, OPG-a i dr.

- Sva ostala potrebna operativna podrška gradskih službi investitorima

Olakšice i povlastice za ulagače u Poslovne zone:

- I više nego stimulativna cijena zemljišta od svega 1 EUR/m²!

- Dostupan super brzi internet od čak 100 mbit/s!

- OSLOBAĐANJE od SVIH gradskih poreza prve tri godine poslovanja!

- OSLOBAĐANJE od KOMUNALNE NAKNADE u prvoj godini!

- OSLOBAĐANJE od KOMUNALNOG DOPRINOSA prilikom gradnje objekta!

- OSLOBAĐANJE od plaćanja naknade za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu!

- Komunalna infrastruktura u poslovnoj zoni: super brzi internet, plin, električna energija, voda, kanalizacija, telefon, ceste, parking!

- Koridor 5c – na udaljenosti od svega 500 m!

- Željeznica – na udaljenosti od svega 500 m!

- Zračna luka Osijek – 37 km!

- Luka Vukovar – 70 km!

- Luka Osijek– 30 km!

- Izdavanje dokumenata i dozvola u najkraćem roku!

- Stručna pomoć i suradnja u razvoju i realizaciji investicije!

- Pomoć investitorima u povezivanju s državnim, regionalnim i lokalnim institucijama, poslovnim savjetnicima i komunalnim i infrastrukturnim tvrtkama!

- Organizacija raznih stručnih seminara, edukacija i predavanja kroz Baranjsku razvojnu agenciju Grada Belog Manastira!

Uvjeti ulaska u poslovnu zonu:

- zaposliti pokretanjem proizvodnje u Zoni nezaposlene s područja Grada Belog Manastira

- broj novozaposlenih u Zoni u odnosu na veličinu dobivene čestice mora biti prosječno u odnosu 4 zaposlena na 1.000 m² površine zemljišta. Na kupljenom zemljištu površine 10 001 m² i više, broj novozaposlenih mora biti 2 zaposlena na svakih 1000 m² kupljene površine

- izgraditi objekte u vrijednosti i za oblik proizvodnje koji je predviđen ugovorom o ustupanju prava služnosti s pravom građenja

- završetak ulaganja i pokretanje proizvodnje u roku od dvije godine od dana zaključivanja ugovora odnosno dana završetka komunalnog opremanja ustupljene čestice u Zoni